Tuesday, 20 November 2012

MIMPI ABU YAZID MEMERINTAHKANNYA KE GEREJA

Abu Yazid Al Bustami seorang ahli Sufi yang dikejutkan oleh mimpinya 
supaya pergi ke gereja Samaan. 
Tiga kali mimpinya itu berulang. 
Lalu ia bersiap dengan pakaian dan cara yang diberitahu dalam mimpinya. 
Ia masuk ke gereja Samaan tanpa diketahui oleh Paderi-paderi yang hadir. 
Dia bersama-sama paderi lain menanti kedatangan ketua Paderi. 


Setelah ketua Paderi datang, ketua Paderi itu tidak dapat berucap. 
Dia tahu ada orang lain, orang Islam di dalam gereja itu. 

Katanya, ” ada orang yang percaya kepada Syariat Muhammad di dalam gereja ini!!!”

Semua paderi menjadi gempar dan mereka menghendaki orang itu di bunuh.
Namun ketua paderi mencegahnya,
sebaliknya ketua paderi meminta orang itu bangun supaya mereka dapat mengenalinya.
Abu Yazid Al-Bustami pun bangun, tanpa rasa takut.

Ketua paderi berkata,
“wahai pengikut Muhammad, saya akan mengajukan pertanyaan kepada kamu.
Jika kamu dapat menjawab semuanya dengan benar,
maka saya akan mengikuti agama kamu.
Namun jika kamu tidak dapat menjawabnya, maka kami akan membunuhmu.”


Jawab Abu Yazid, “baiklah! Tanyakan apa saja yang kamu ingin tanyakan.”

Ketua paderi itu mengemukakan 50 pertanyaan bertubi-tubi dan
kemudian Abu Yazid menjawabnya dengan tepat.


SOALAN 1 : Yang satu tidak ada duanya?
JAWAPAN : Kewujudan Allah Maha Esa.
Dia Tuhan yang tunggal tiada sekutu baginya.

 SOALAN 2 : Yang dua tiada tiganya?
JAWAPAN : Malam dan siang.
Apabila pergi malam datanglah siang dan apabila pergi siang datanglah malam.

 SOALAN 3 : Yang tiga tiada empatnya?
JAWAPAN : Kursi, Kalam dan Arash Allah Hu subhanahu Wataala.

 SOALAN 4 : Yang empat tiada limanya?
JAWAPAN : Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran.

 SOALAN 5 : Yang lima tiada enamnya?
JAWAPAN : Islam telah memfardukan solat lima waktu: Zohor, Asar, Maghrib, Ishak dan Subuh.


SOALAN 6 : Yang enam tiada tujuhnya?
JAWAPAN : Hari-hari Allah telah menciptakan langit dan bumi.
Ini semua tersebut didalam Kitab-kitab suci juga.

 SOALAN 7 : Yang tujuh tiada delapannya?
JAWAPAN : Tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi yang disebut di dalam Kitab Suci juga.


SOALAN 8 : Yang delapan tiada sembilannya?
JAWAPAN : Bilangan Malaikat yang memikul Arash Allah Taala yang disebutkan di dalam Kitab Suci (ertinya):
dan akan memikul Arash Tuhan kamu pada hari (Kiamat) itu adalah lapan Malaikat.

 SOALAN 9 : Yang sembilan tiada sepuluhnya?
JAWAPAN : Bilangan kaum daripada golongan manusia yang menjadikan kerusakan bumi Allah,
sebagaimana yang tersebut di dalam Kitab Suci (ertinya):
di dalam kota itu dahulu terdapat sembilan kumpulan yang menjadi perusak bumi,
mereka tidak pernah melakukan yang baik.


SOALAN 10 : Sepuluh yang sempurna?
JAWAPAN : Kewajiban puasa sepuluh hari ke atas orang yang berihram haji sebagaimana firman Allah Taala (ertinya): Maka hendaklah ia (orang yang berihram haji) berpuasa tiga hari semasa haji dan tujuh hari setelah kembali ke negerinya. Itulah dia sepuluh yang sempurna.


SOALAN 11 : Yang sebelas?
JAWAPAN : Saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam.

  SOALAN 12 : Yang dua belas?
JAWAPAN : Bilangan bulan dalam setahun. 


SOALAN 13 : Yang tiga belas?
JAWAPAN : Mimpi Nabi Yusuf Alaihissalam yang tersebut di dalam Kitab Suci:
Sesungguhnya Aku melihat sebelas bintang, matahari dan bulan.
Jumlahnya tiga belas. 


SOALAN 14 : Orang yang berdusta, kemudian dapat masuk Syurga?
JAWAPANMereka ialah saudara-saudara Nabi Yusuf Alaihissalam.
Mereka memberitahu ayah mereka Nabi Yaakob Alaihissalam bahawa
Yusuf telah di makan serigala. 
Mereka membawa pakaiannya yang dilumur dengan darah kambing.
Perkara yang mereka lakukan itu adalah suatu dusta. 


SOALAN 15 : Orang yang benar,  tetapi mereka dimasukkan ke dalam neraka?
JAWAPAN : Mereka ialah kaum Yahudi dan Nasrani, 
sesuai dengan firman Allah Ta’ala (ertinya) :
telah berkata, Kaum Yahudi,
kaum Nasrani itu tidak benar dan berkata kaum Nasrani pula kaum Yahudi itu tidak benar.
Kedua-dua kaum itu berkata benar pada tuduhan mereka antara satu dengan lain,
namun mereka tidak mau tunduk kepada kebenaran yang ada di hadapan mereka yaitu mempercayai agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasalam sebagai penyempurna agama yang sebelumnya.
Lantaran itu mereka menduduki neraka.


SOALAN 16 : Tempat roh dalam badan manusia?
JAWAPAN : Roh berada di dalam tubuh badan manusia yang hanya diketahui hakikatnya oleh Allah Taala kerana roh adalah merupakan urusan Allah Taala jua, 
berdasarkan firmanNya (ertinya):
katakan roh itu dari perkara urusan Tuhanku.


SOALAN 17 : Apakah Al Zariyati Zarwa?
JAWAPAN : Nama empat macam angin.


SOALAN 18 : Apakah Al Hamilati Wakra?
JAWAPAN : Awan gemawan di dada langit.


SOALAN 19 : Apakah Al Jariyati Yusra?
JAWAPAN : Perahu-perahu yang belayar di laut.


SOALAN 20 : Apakah Al Mukassimati Amra?
JAWAPAN : Malaikat-malaikat yang bertugas membahagi-bahagikan rezeki kepada manusia pada malam Nisfu Syaaban. 


SOALAN 21 : Yang empat belas?
JAWAPAN : Tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi yang sesuai dengan firman Allah Taala (ertinya):
Maka Allah berfirman kepadanya yaitu kepada tujuh petala langit dan tujuh lapis bumi,
datanglah kepada aku secara patuh terhadap perintahku ataupun secara terpaksa.
Maka berkata kedua-dua langit dan bumi, “kami akan datang kepadamu secara patuh dan taat.” 


SOALAN 22 : Kubur yang berjalan dengan penghuninya?
JAWAPAN : Ikan besar yang menelan Nabi Yunus Alaihissalam.
Nabi Yunus Alaihissalam di bawa oleh ikan ke mana-mana sahaja yang akhirnya
dimuntahkan di pantai dengan izin Allah Taala. 


SOALAN 23 : Yang bernafas, tetapi tidak mempunyai roh?
JAWAPAN : Waktu subuh seperti firman Allah Taala (ertinya):
demi subuh apabila ia terlepas.


SOALAN 24 : Air yang tidak turun dari langit dan tidak keluar dari bumi?
JAWAPAN : Air yang dikirim oleh ratu Balqis kepada Nabi Sulaiman Alaihissalam di dalam botol yaitu air peluh kuda. 


SOALAN 25 : Empat yang bukan daripada golongan manusia,
Malaikat dan bukan daripada punggung lelaki dan daripada perempuan?
JAWAPAN : Kibas yang di bawa Jibril Alaihissalam sebagai korban ganti Nabi Ismail Alaihissalam,unta Nabi Salleh Alaihissalam yang disembelih kaumnya,
untuk Nabi Adam dan Siti Hawa Alaihissalam.


SOALAN 26 : Satu ciptaan Allah, lalu diingkarinya sebagai satu yang buruk?
JAWAPAN : Suara keledai yang tidak sedap didengar, sesuai dengan firman Allah Taala (ertinya): 
sesungguhnya suara yang paling buruk ialah suara keledai.


SOALAN 27 : Darah yang mula-mula mengalir ke bumi?
JAWAPAN : Darah Habil yang dibunuh oleh saudaranya Kabil.


SOALAN 28 : Sesuatu ciptaan Allah, lalu diangkat sesuatu yang berat?
JAWAPAN : Muslihat kaum wanita, seperti Firman Allah Taala (artinya):
sesungguhnya tipu muslihat wanita adalah suatu tipu muslihat besar atau berat. 


SOALAN 29 : Pada mulanya sebatang kayu kemudian menjadi roh?
JAWAPAN : Tongkat Nabi Musa Alaihissalam.


SOALAN 30 : Wanita yang paling utama?
JAWAPAN : Hawa, ibu sekalian manusia,
kemudian Khatijah dan Aisyah, Asiah (isteri Firaun) dan Maryam Binti Imran.

 SOALAN 31 : Gunung yang paling utama?
JAWAPAN : Gunung Tursina.


SOALAN 32 : Binatang yang paling utama?
JAWAPAN : Kuda.


SOALAN 33 : Bulan yang paling utama?
JAWAPAN : Bulan Ramadhan.

 SOALAN 34 : Malam yang paling utama?
JAWAPAN : Lailatul Qadar.

 SOALAN 35 : Tentang Atta’mah?
JAWAPAN : Hari Kiamat.

 SOALAN 36 : Pohon yang mempunyai 12 ranting, setiap ranting ada 30 daun,
setiap daun ada lima kembang, dua bunga di matahari dan tiga bunga di tepi kegelapan?
JAWAPAN : Pohon itu “tahun” yang padanya ada 12 bulan, satu bulan ada 30 hari.
Lima itu ialah lima waktu solat.

 SOALAN 37 : Satu benda yang pergi haji dan tawaf di Baitullah,
tetapi tidak mempunyai roh dan tidak wajib haji?
JAWAPAN : Bahtera Nabi Noh Alaihissalam.

 SOALAN 38 : Empat jenis air yang lain rupanya dan rasanya, tetapi sumbernya satu?
JAWAPAN : Air mata, air telinga, air hidung dan air mulut.
Air mata masin, air telinga pahit, air hidung masin dan air mulut tawar.

 SOALAN 39 : Apakah Nakir, fatil dan kitmir?
JAWAPAN : Nakir ialah titik yang terdapat pada kulit luar benih,
fatil ialah titik yang terdapat di dalam benih dan kitmir ialah kulit yang membaluti benih.


SOALAN 40 : Sabid dan Labad?
JAWAPAN : Bulu kambing biri-biri dan kambing Kasi.

 SOALAN 41 : Sam dan Ram?
JAWAPAN : Makhluk yang telah ada sebelum wujud Nabi Adam Alaihissalam.

 SOALAN 42 : Maksud keledai Makwak?
JAWAPAN : Keledai Makwak tanda ia melihat syaitan, lalu ia berkata: Allah melaknatnya.


SOALAN 43 : Maksud anjing menyalak?
JAWAPAN : Anjing menyalak bermaksud:
Awas! Celaka bagi penghuni-penghuni neraka dari kemurkaan Allah yang maha berkuasa.

 SOALAN 44 : Maksud jeritan kuda?
JAWAPAN : Kuda menjerit bermaksud:
Maha suci Allah yang memeliharaku ketika tentara berpadu menyerang musuh dengan penuh semangat.

 SOALAN 45 : Maksud jeritan unta?
JAWAPAN : Unta menjerit membawa maksud:
Hasbiyallahu Wakafa Billahi Wakila.
(Ertinya): Memadailah Allah bagiku dan cukuplah Dia tempat aku menyerahkan diriku.


SOALAN 46 : Maksud nyanyian burung Bulbul?
JAWAPAN : Nyanyian Bulbul bermaksud:
''Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang''.


SOALAN 47 : Maksud bunyi katak?
JAWAPAN : Bunyi katak bermaksud:
''Maha suci Tuhan yang di sembah di mana-mana sahaja ada makhluknya dan di tempat-tempat yang tiada penghuninya''.


SOALAN 48 : Maksud kata-kata burung Nakus?
JAWAPAN : Maksud kata-katanya:
''Maha suci Allah sungguh-sungguh!
Wahai anak Adam!
Lihatlah di barat dan di timur di dunia itu, adakah makhluk yang menongkat langit?''


SOALAN 49 : Kaum daripada makhluk Allah yang diutus kepadanya, 
namun ia bukan dari kumpulan jin, manusia dan Malaikat?
JAWAPAN : Makhluk itu adalah lebah seperti Firman Allah Taala (ertinya):
''Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah:
Buatlah sarang-sarang di bukit-bukit,
di pohon-pohon kayu,
dan di tempat-tempat yang dibikin manusia",
( 16. An Nahl : 68 )


  SOALAN 50 : Di mana malam ketika siang dan di mana siang ketika malam?
JAWAPAN : Kedua-duanya berada di dalam ilmu Allah Taala yang amat sulit.“
Kata Abu Yazid,
“saya sudah jawab semua pertanyaan tuan. Sekarang apakah ada lagi pertanyaan-pertanyaan yang lain?” 
Semua pendeta menjawab, “tidak ada lagi.” 

Kemudian Abu Yazid mengemukakan pertanyaan kepada mereka.

“beritahu saya kunci Syurga dan Neraka langit.”

Tidak seorang pun yang dapat menjawabnya dan mereka
mengaku bahwa memang mereka tidak tahu jawabannya.
Baru satu pertanyaan sudah tidak dapat dijawab sedangkan
Abu Yazid telah menjawab berpuluh pertanyaan.
Mereka meminta ketua paderi menjawab, namun ia membisu.

Katanya,
“bukan saya tidak mahu menjawab,
tetapi saya takut kamu semua tidak sependapat.”

Mereka hairan mendengar kata-kata ketua paderi itu.
Akhirnya mereka mendesak juga dan bersedia untuk menyetujui
serta menerima kata-kata ketua mereka.

Kemudian ketua Paderi menjawab
“Bahawa kunci Syurga dan Kunci langit itu tidak lain ialahLAA ILA HA' ILLALLAH HU MUHAMMADAR RASULULLAH
Tegas ketua paderi.Mereka semua tersentak, terdiam.

Lalu Abu Yazid berkata,
“memang benar kata ketua kamu ini.”

Semua paderi memeluk Islam, 

Abu Yazid menuntut janji kepada ketua paderi dan persetujuan pengikut-pengikutnya.“Sahabat-sahabat sekalian percayalah bahawa apa yang saya ceritakan ini adalah benar.
Saya tidak dipaksa oleh sesiapapun dalam mengucapkannya.
Memang sudah lama saya fikirkan hendak menyampaikan masalah ini kepada sahabat-sahabat semua, tetapi saya bimbang sahabat-sahabat tidak akan percaya kepada saya lagi.
Saya hanya menunggu waktu.”

“Dari mana tuan mengetahui perkara ini?” Tanya salah seorang paderi.
“Dari ketua sebelum saya.” Jelas ketua paderi.
“Sebelum ketua itu meninggal dunia dia telah bersumpah bahawa
perkara yang dikatakan itu adalah benar.”
Sambung ketua paderi itu.

“Kalau begitu, apa lagi yang kita tunggu!” 
Ketua paderi dan pengikut-pengikutnya semuanya memeluk Islam disebabkan oleh Abu Yazid. 

Ilmu Abu Yazid telah menyelamatkannya daripada maut. 
Ilmu ketua paderi telah menyelamatkannya daripada kesesatan dan ilmu kedua-duanya telah menutup tabir kejahilan dan menyingkap tabir 
kebenaran dan Islam!

No comments: